Birleştirme İşlemleri

Birleştirme İşlemleri

Açık, paketlenmemiş veya dağınık yüklerin birleştirilerek   ambalajlanması hizmetidir.